Video- og fotoopgaver

Services:

1Video produktion2Real Estate foto3Box


4Droneinspektion

Taginspektion:

Inspektion af tag, Skorstene, ventilation, vindskeder etc..


Facadeinspektion:

Inspektion af facades tilstand. Vinduer, bekl├Ždning, revner etc..